A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olgierd
Bagniewski

ekonomista

Piotr Bajda X Kongres Polska Wielki Projekt

Piotr
Bajda

politolog

David
Bakradze

fizyk, matematyk, gruziński polityk

Witold Bańka Kongres Polska Wielki Projekt

Witold
Bańka

lekkoatleta, działacz sportowy

Marzena Baranowska; Kongres Polska Wielki Projekt

Marzena
Baranowska

Roch
Baranowski

Przemysław
Barszcz

prezes Polskiej Fundacji Przyrodniczo-Leśnej

Stjepo Bartulica, Kongres polska wielki projekt

Stjepo
Bartulica

Traian
Băsescu

polityk

Michał
Beim

Instytut Sobieskiego

Attila Beneda, podsekretarz stanu ds. rodziny i demografii

Attila
Beneda

lekarz, sekretarz stanu ds. rodziny i młodzieży w rządzie Węgier

Philippe
Bénéton

politolog

Ewa
Berdyszak

wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie

Piotr Bernatowicz

Piotr
Bernatowicz

historyk sztuki

Krzysztof Bielak

Krzysztof
Bielak

Czesław Bielecki

Czesław
Bielecki

architekt, publicysta i polityk

Andrzej
Biernacki

malarz, pedagog, krytyk sztuki

Edmund
Bilicki

elektryk, polityk

Fabio Biondi; polska wielki projekt

Fabio
Biondi

włoski skrzypek i dyrygent

Bartłomiej Biskup Polska Wielki Projekt

Bartłomiej
Biskup

politolog

Phillip Blond Kongres Polska Wielki Projekt

Phillip
Blond

filozof, teolog

Mariusz Błaszczak

Mariusz
Błaszczak

minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dorota Bojemska

Dorota
Bojemska

Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRPiPS

Wlodzimierz Bolecki; Gowin, polska Wielki projekt 2016

Włodzimierz
Bolecki

historyk literatury polskiej

Bömelburg

Hans-Jürgen
Bömelburg

Paweł Borys

Paweł
Borys

ekonomista, menedżer

Prof. Andrzej Bryk

Andrzej
Bryk

prawnik, historyk

Witold
Brzozowski

pułkownik

Grzegorz
Buczek

architekt, urbanista, działacz samorządowy

Marek
Budzyński

architekt, urbanista

Stanisław
Burdziej

socjolog