A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zbigniew Jagiełło

Zbigniew
Jagiełło

menedżer, Prezes Zarządu PKO BP S.A.

Jarema Jakubowski;Polska Wielki Projekt

Jarema
Jakubowski

Harold-James; kongres polska wielki projekt

Harold
James

profesor historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Princeton

Piotr Janczyk

Piotr
Janczyk

Tomasz Janik

Tomasz
Janik

Tomasz Janka

Tomasz
Janka

menadżer

Igor Janke, polska wielki projekt

Igor
Janke

prezes think tanku Instytut Wolności

Bolesław
Jankowski

Energsys

dr Zbigniew Janowski

Zbigniew
Janowski

architekt, filozof

Krzysztof
Jasiecki

politolog, socjolog gospodarki

Jaśkiewicz

Przemysław
Jaśkiewicz

Andrzej
Jeleński

zastępca dyrektora ds. naukowych ITME

Barbara Jezierska Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju

Barbara
Jezierska

architekt, konserwator zabytków