A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jerzy K.
Thieme

ekonomista

Ewa Thompson; polska wielki projekt

Ewa
Thompson

literaturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston

Janos Tischler; polska wielki projekt

Janos
Tischler

Węgierski Instytutu Kultury w Warszawie

Csaba
Törő

węgierski politolog

Dr Humert Trammer

Hubert
Trammer

architekt, wykładowca

Jaroslaw Tworóg Fundacja Polska Wielki Projekt

Jarosław
Tworóg