Piotr Bajda

Piotr
Bajda

Specjalizuje się w problematyce środkowoeuropejskiej, współpracy regionalnej w formacie Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywie Trójmorza, od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2006-2013 pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie; od 2005 do 2009 r. pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich, w latach 2013-2016 był przedstawicielem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę.

Autor m.in. książek „Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa” (2010) i „Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016” (2018) oraz „Raportu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013” (2013), współautor (wraz z Radosławem Zenderowskim) książki „Polityka etniczna Słowacji” (2016), a także wydanych przez Ośrodek Myśli Politycznej prac zbiorowych „Geopolityka i zasady” (2010) i „Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej” (2011), „Lepiej nie będzie? Europa w dobie przesilenia” (2018).