Prof. Andrzej Bryk

Andrzej
Bryk

prof. Andrzej Bryk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, ukończył także studia podyplomowe na Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych.
Wykładowca historii ustrojów i konstytucjonalizmu amerykańskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie.
Redaktor tomu amerykańskiego „Krakowskich Studiów Międzynarodowych – Kraków International Studies
Visiting professor uczelni amerykańskich, m.in Uniwersytetu Harvarda, Amherst College, Marguette University, University of New Hampsire i europejskich m.in. Institute of European Studies w Wiedniu.
Autor książek i publikacji dotyczących różnych aspektów konstytucjonalizmu amerykańskiego a także filozofii politycznej.

Prof. Andrzej Bryk brał udział w  kongresie  Polska Wielki Projekt w:

2013
Jak się toczy i wygrywa wojny kulturowe?
Jak z ideologiczną ofensywą lewicy radzą sobie konserwatyści w USA?

2019
panel Nowa wiosna ludów? Demokracja kontra liberalizm.