Tomasz Grosse

Tomasz Grosse
Grosse

politolog i socjolog

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich. Współpracuje z Instytutem Sobieskiego.  

Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht); stypendysta uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Obecnie profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Politycznych PAN i członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej. 

Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych Unii Europejskiej i rozwoju regionalnego min.: dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Kościuszki w zakresie problematyki europejskiej oraz polityk gospodarczych UE. Autor licznych publikacji m.in.: „Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski” (2004), „Polska wobec nowej polityki spójności UE (2004), Innowacyjna gospodarka na peryferiach?” (2007), „Europa na rozdrożu” (2008) , raport na temat przyszłości polityki spójności UE: „Wybrane nurty debaty o przyszłości polityki spójności” (2008).