Marcus
Kerber

niemiecki ekonomista, adwokat i wykładowca akademicki

 

Od 2006 roku profesor finansów publicznych i polityki gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. 

W 1998 roku założył interdyscyplinarny think-tank Europolis, aktywny w dziedzinach europejskiej polityki monetarnej oraz fiskalnej, tworzący liczne publikacje w językach niemieckim, francuskim oraz angielskim.

Prof. Kerber jest prawnikiem działającym między Berlinem, Paryżem, Brukselą i Londynem. W przeszłości zajmował wysokie stanowiska w londyńskich i paryskich bankach inwestycyjnych.

Opublikował liczne artykuły w dziedzinie finansów publicznych, finansowania przedsiębiorstw, prawa antymonopolowego oraz europejskiego.

Inicjator skarg do Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Europejskiemu Mechanizmowi Stabilizacyjnemu (programy EFSF, ESM, OMT) jak również przeciwko Unii Bankowej oraz Traktatowi Lizbońskiemu.