George
Schöpflin

węgierski polityk

George Schöpflin – urodzony 24 listopada 1939 roku w Budapeszcie węgierski polityk i nauczyciel akademicki. Od 1950 do 2004 roku mieszkał Wielkiej Brytanii. W 1962 ukończył studia na Uniwersytecie w Glasgow, a później studia podyplomowe na Europejskim Kolegium w Brugii. W latach 1963-67 pracował w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a w latach 1967-76 w Brytyjskiej Korporacji Nadawczej (BBC). W 1976 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Londynie gdzie pracował aż do 2014 roku. Obecnie uczy na uniwersytecie Bolońskim.
Głównym obszarem badań profesora Schöpflina jest związek między pochodzeniem etnicznym, narodowością i władzą polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem postkomunizmu, i autorem wielu kluczowych publikacji związanych z tą tematyką, takich jak między innymi:

  • Politics in Eastern Europe 1945–1992
  • ​Nations, Identity, Power

Od 2004 roku został on trzykrotnie wybrany do Parlamentu Europejskiego z list centroprawicowej partii Fidesz. Pełni funkcję pełnego członka Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu, oraz zastępcy członka Komisji Spraw Zagranicznych. Jest tam również koordynatorem Agory (Parlamentu Obywatelskiego), a także jednym z członków założycieli nieformalnej grupy roboczej Zjednoczonej Europy, Zjednoczonej Historii.