prof. Andrzej Szczerski – XII Kongres Polska Wielki Projekt