prof. Andrzej Szczerski – Kongres Polska Wielki Projekt