prof. Andrzej Waśko – Kongres Polska Wielki Projekt