prof. Andrzej Waśko – XII Kongres Polska Wielki Projekt