krzysztof szczerski – XII Kongres Polska Wielki Projekt