Piotr Gliński

socjolog

Prof. Piotr Gliński – socjolog, profesor doktor habilitowany, pracownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych tego Uniwerstetu, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, sektora organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, społecznych aspektów ochrony środowiska, socjologii kultury. Opublikował m. in. Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996), Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego (współredakcja z Barbarą Lewenstein i Andrzejem Sicińskim; Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, 2004), Civil Society in the Making (współredakcja z Dariuszem Gawinem, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006).

Inni prelegenci

Poznaj inne osoby będące częścią projektu