Rada programowa Kongresu:

 • Anna Bielecka
 • prof. Włodzimierz Bolecki
 • mec. Sławomir Brudziński
 • prof. Piotr Gliński
 • Grzegorz Górny
 • dr Jacek Kloczkowski
 • prof. Zdzisław Krasnodębski
 • prof. Ryszard Legutko
 • Antoni Libera
 • dr hab. Michał Łuczewski
 • Małgorzata Małaszko-Stasiewicz
 • Tomasz Matynia
 • dr Maciej Mazurek
 • Maryna Miklaszewska ✞
 • prof. Andrzej Przyłębski
 • Paweł Soloch
 • prof. Zbigniew Stawrowski
 • prof. Andrzej Szczerski
 • prof. Krzysztof Szczerski
 • Piotr Walkowiak
 • Bronisław Wildstein
 • Wanda Zwinogrodzka
 • prof. Andrzej Zybertowicz

Rada programowa Kongresu Polska Wielki Projekt jest nieformalnym ciałem doradczym, które pomaga wyznaczać agendę kolejnych edycji wspomnianego Kongresu. Jest to jedyna aktywność tego ciała a jej członkowie nie mają żadnego udziału w bieżących pracach Fundacji, nie wyznaczają jej strategicznych działań. Rada Programowa Kongresu nie jest ciałem statutowym, a jej członkowie nie mają możliwości czerpania korzyści majątkowych z funkcjonowania Fundacji Polska Wielki Projekt.

Rada Programowa Kongresu jest umowna i starsza od samej Fundacji Polska Wielki Projekt. Powstała w 2010 roku, kiedy zaczęły się prace nad pierwszą edycją Kongresu.

Informacja o Radzie Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, która to informacja pojawiła się kiedyś na stronach internetowych Fundacji, nie odpowiada prawdzie i była wynikiem pomyłki popełnionej przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie strony internetowej.

Za pomyłkę przepraszamy.