dr Marek Dietl – Kongres Trójmorze Wielki Projekt

Rozmowa z dr Markiem Dietlem podczas Kongresu Trójmorze Wielki Projekt.

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu