dr Szekér: W Polsce religia była wielką siłą przeciwko polityce komunistów

7 czerwca 2019 roku, w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbył się pierwszy dzień IX Kongresu Polska Wielki Projekt. Ostatnim panelem tego dnia była dyskusja pt. „Postchrześcijański kontynent? Miejsce Europy na duchowej mapie świata”, w którym uczestniczyli: prof. Stjepo Bartulica, Artur Mrówczyński-Van Allen, dr Nóra Szekér oraz moderator Grzegorz Górny.

Dr Nóra Szekér, węgierska historyk swoje wystąpienie rozpoczęła od zwrócenia uwagi, że to rewolucja francuska zapoczątkowała wypychanie religii ze sfery publicznej, ateizację polityki. Następnie przeszła do porównania roli chrześcijaństwa w komunistycznej Polsce oraz na Węgrzech: „W okresie komunizmu, po 1956 roku, na Węgrzech nie zabraniano praktyk religijnych. Politycy natomiast robili wszystko, by ludzi wierzących izolować od społeczeństwa, by swoją wiarę przeżywali oni w zaciszu domowym”. W Polsce były podobne próby, jednak religia pozostała główną siłą pozwalającą Polakom przeciwstawiać się komunistycznej władzy i to dzięki zachowaniu podstawowych wartości – wywodzących się z chrześcijaństwa – możliwe było obalenie reżimu komunistycznego.

Dr Nóra Szekér omówiła również przemiany na Węgrzech, które nastąpiły po upadku komunizmu, mówiąc że nauka demokracji zajęła Węgrom około 8 lat. 8 lat zajęło społeczeństwu, a przede wszystkim partiom politycznym zidentyfikowanie swoich poglądów oraz systemów wartości, spośród których Węgrzy za najcenniejsze uznali kwestie suwerenności. „Sukces Viktora Orbána związany jest z poczuciem tożsamości, on był w stanie pokazać, co myśli na temat przyszłości Węgier. Dodatkowo wielki nacisk położył na suwerenność, Węgry wobec innych muszą zaistnieć jako wyzwanie. Mamy więc pewną wizję przyszłości, która okazała się atrakcyjna. Ona opiera się na mocnym systemie wartości, wielką rolę odgrywa w niej chrześcijaństwo. Europa ma dziś przed sobą zupełnie nowe wyzwania, np. kwestię migracji. Orbán reprezentuje w tej sprawie bardzo zdecydowane stanowisko. I to jest siła napędowa.” – mówiła dr Szekér

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z pierwszego dnia IX Kongresu Polska Wielki Projekt „Perspektywa”.