Fundacja PWP na konferencji Jordana Petersona

W dniach 30 października-1 listopada w Londynie w  odbyła się konferencja Alliance for Responsible Citizenship. Organizatorami byli m.in. światowej sławy psycholog i pisarz dr Jordan Peterson, Baronowa Philippa Stroud z brytyjskiej Izby Lordów oraz austriacka parlamentarzystka Gudrun Kugler.

Tematem przewodnim wydarzenia było poszukiwanie nowego rodzaju narracji rozwoju dla zachodnich krajów i społeczeństw, która byłaby wolna zarówno od pułapek liberalno-lewicowego progresywizmu jak
i konserwatywnego biernego pesymizmu. Zagadnienie to, podczas szeregu wystąpień oraz paneli dyskusyjnych, było omawiane ze szczególnym uwzględnieniem więzi społecznych, metapolitycznych fundamentów Zachodu, gospodarczego rozwoju i energetycznej transformacji.   W konferencji wzięło udział ponad 1000 delegatów z kilkudziesięciu krajów, w tym około 50 osób z Polski.

Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązywania relacji z przedstawicielami świata polityki, akademii, trzeciego sektora, think tanków, biznesu, kultury czy związków wyznaniowych. W konferencji uczestniczyli także zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele Fundacji Polska Wielki Projekt.