Kongres Polska Wielki Projekt o wyzwaniach Prudnika

Trwający trzeci rok cykl Kongresów Polska Wielki Projekt w miastach powiatowych zbliża się do końca. Organizatorzy wytypowali Prudnik jako reprezentanta województwa opolskiego, by pochylić się nad sytuacją miasta i regionu. Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 1a.

W programie Kongresu znajdą się dwa panele dyskusyjne: „Kryzys demograficzny wyzwaniem XXI wieku” oraz „Wykluczenie komunikacyjne, wykluczeniem społecznym”. Do debaty zaproszono samorządowców i naukowców z regionu, by przedstawili sytuację miasta i regionu a także swoją perspektywę na wyzwania dla całego kraju.

Program wydarzenia:

Wstęp wolny

13.00-13.15 – Otwarcie 

13.15-14.30 – panel „Kryzys demograficzny wyzwaniem XXI wieku” 

Moderator – Jacek Sapa – kierownik Działu Rekomendacji Instytutu Pokolenia

Paneliści:

  • Dorota Przysiężna–Bator – Burmistrz Kietrza
  • Tomasz Krupa – Burmistrz Gminy Baborów
  • Jarosław Szóstka – Wiceburmistrz Prudnika

14.30-15.15 – panel „Wykluczenie komunikacyjne, wykluczeniem społecznym” 

Moderator – Diana Bogacz–Kotulak – dziennikarka Radio Doxa

  • Tomasz Witkowski – Wicewojewoda Opolski
  • Marcina Bronkiewicz – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. inwestycji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Grzegorz Zawiślak – Burmistrz Prudnika

16.00-16.30 – Koncert Kwartetu Angelus   

Kongres w Prudniku to przedostatnie wydarzenie w cyklu, który rozpoczęto jesienią 2021 r. W ten sposób Fundacja Polska Wielki Projekt odwiedzi wszystkie szesnaście województw. We współpracy z lokalnymi partnerami omawiane są zagadnienia istotne dla danego regionu. Kongresom towarzyszą badania socjologiczne a co roku wydarzenia podsumowywane są w formie raportów. Ideą przedsięwzięcia jest wsłuchanie się w głos lokalnych społeczności i przedstawienie ich potrzeb ogólnopolskiej publiczności i decydentom politycznym.

Polska Wielki Projekt to najważniejsze miejsce spotkań środowisk konserwatywnych i propaństwowych w Polsce. Wokół organizowanych konferencji i wydawanych publikacji gromadzi najwybitniejszych intelektualistów i ekspertów z kraju i zagranicy. Promuje i popularyzuje polskie osiągnięcia, tradycję historyczną, wartości i postawy patriotyczne oraz cywilizacyjne dziedzictwo europejskie i regionalne. W ten sposób działa na rzecz podnoszenia poziomu debaty publicznej w Polsce i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku na świecie.

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Wicewojewody Opolskiego Tomasza Witkowskiego

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)