Kongres regionalny w Suwałkach – postępy gospodarcze i aktywność kulturalna

W piątek, 26 listopada w Suwałkach odbył się regionalny Kongres Polska Wielki Projekt. Podczas dwóch debat paneliści zastanawiali się zarówno nad kwestiami gospodarczymi, jak i kulturalno-edukacyjnymi w zakresie lokalnym oraz szerszym.

Panel Gospodarczy sukces Suwałk

Paneliści:

Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Grzegorz Mackiewicz, prezes białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa

Tadeusz Czerwiecki, przewodniczący strategii rozwoju gospodarczego Rady Miejskiej Suwałk

Moderator:

Grzegorz Izbicki

Panel Suwałki dla młodzieży – strategia rozwoju miasta

Paneliści:

Bożena Obuchowska, dyrektor Suwalskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Jolanta Hinc-Mackiewicz, kierownik literacki w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Dr Jarosław Schabieński, Białostocki oddział IPN

Moderator:

Piotr Wasilewski

Partner projektu:

PFR Polski fundusz rozwoju

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).

Nowe fio
PROO2a