Ostapenko – “Wojna na Ukrainie jest wojną o tożsamość”

Trzeciego dnia XIII Kongresu Polska Wielki Projekt odbył się panel dyskusyjny pt. Wojna i Kultura. W dyskusji wzięli udział Maksym Ostapenko, prof. Piotr Gliński, prof. Wojciech Roszkowski oraz moderator Krzysztof Ziemiec.

Maksym Ostapenko udział w panelu zaczął od przedstawienia prawdziwych celów Rosji prowadzącej wojnę na Ukrainę, a którymi nie jest samo terytorium Ukrainy, nie o ludzi. Jest to wojna przeciwko tożsamości ukraińskiej i europejskiej. Następnie podał przyczyny które skłoniły Rosję do ataku na powyższe wartości: „kiedy Ukraina przyjęła ten wybór europejski, kiedy Ukraińcy poczuli się częścią właśnie tej jednolitej Europy, którą Ukraina kiedyś była, to było dla Rosji ogromną stratą i właśnie to zachęcało ją do pójścia na tę drogę imperialną (…) uważam, że ta wojna w znacznej mierze jest wojną o tożsamość, o kulturę i o te wartości, które Ukraina i Zbrojne Siły Ukrainy próbują bronić”.

Dyrektor Muzeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej opisał także jakie straty poniosła Ukraińska kultura, w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, a jest to obecnie ponad tysiąc sto zabytków uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Straty te mogłyby być jednak znacznie większe ponieważ zdaniem Maksyma Ostapenko, tylko dzięki pomocy państw europejskich kijów nie stał się Warszawa 1944. Niniejsza pomoc nie opiera się jednak tylko i wyłącznie na sferze militarnej, ale również na pomocy w ochronie najcenniejszych dzieł sztuki, które są wypożyczane do muzeów w całej Europie.   

Podczas drugiej rundy pytań odniósł się do tytułowej wojny w kulturze. Jak zauważył prelegent, Rosja na długo przed wojną zaczęła swoją kulturę ukierunkowywać na wojnę. Widoczne to było szczególnie w filmografii oraz utworach muzycznych promowanych przez Federację Rosyjską. Po agresji ten trend się tylko nasilił, co więcej wraz z wybuchem wojny na terenach okupowanych nastąpiło całkowite wymazywane obecności ukraińskich symboli: „To, co się dzieje obecnie na terenach okupowanych, a niedawno rozmawiałem z osobami, które miesiąc, dwa miesiące temu opuściły tereny okupowane, tam nie jest po prostu rusyfikacja, tam mamy do czynienia z bolszewizacją – bolszewickie narratywy w pełnym zakresie”. Jest to o tyle niebezpieczna sytuacja, ponieważ młodzi ludzie karmieni putinowską propagandą prędzej czy później „wybuchną”.  Ja temu zaradzić? „Wobec tej agresywnej kultury trzeba formułować swoją szczerą, zbudowaną na głębokich wartościach kontrę. Nie kontrpropagandę, ponieważ kontrpropaganda nie daje takich efektów, jak kultura. Powinniśmy wracać do głębokich wartości, które niestety Europa traci. Ukraina straciła bardzo dużo podczas komunizmu, podczas różnego rodzaju represji rosyjskich wobec ludności ukraińskiej przez dziesięciolecia. Ukraina stara się teraz powracać do tych głębokich wartości i swojej misji, i kultury.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z trzeciego dnia XIII Kongresu Polska Wielki Projekt.