Oświadczenie Fundacji Polska Wielki Projekt, 16.03.2023

W odpowiedzi na konferencję Posłanek Koalicji Obywatelskiej, Pań Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas, w dniu 16 marca 2023, Fundacja Polska Wielki Projekt oświadcza, co następuje.

Po wykryciu nieprawidłowości sprawozdawczych  wynikających z błędów popełnionych przez prowadzoną zewnętrznie księgowość, Fundacja niezwłocznie dokonała odpowiednich korekt, poprawiając wspomniane sprawozdania, zawsze działając w dobrej wierze oraz duchu rzetelności i uczciwości. Ponadto Zarząd Fundacji podjął decyzje o przeprowadzeniu audytu przez niezależnego specjalistę w tej dziedzinie.

W nawiązaniu do dokumentu udostępnionego Paniom Posłankom w trybie dostępu do informacji publicznej – Fundacja Polska Wielki Projekt wywiązała się rzetelnie z tego obowiązku. Wykazano środki otrzymane z instytucji publicznych do roku 2021, który był ostatnim do tej pory objętym obowiązkiem sprawozdania. Co więcej, Fundacja przedstawiła także wszystkie środki pozyskane w 2022 r. (standardowy termin sporządzenia i podpisania sprawozdania – 31.03.2023; standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania – 30.06.2023; standardowy termin wysłania sprawozdania – piętnaście dni od zatwierdzenia sprawozdania), oprócz dotacji z MEiN, która nie wpłynęła na rachunek Fundacji. To dofinansowanie jest oczywiście Paniom Posłankom doskonale znane i byłoby naiwnością sądzić, że Fundacja próbuje je ukryć a tego typu sensacyjne insynuacje z ich strony świadczą klarownie o ich złej woli. W końcu, środki z dofinansowania MEiN, ze względu na procedury konkursu, nigdy nie mogły zostać wydatkowane inaczej niż zostało to zadeklarowane we wniosku grantowym. Należy także zaznaczyć, że tryb dostępu do informacji publicznej obejmuje jedynie obszary, które Fundacja wykazała.

W związku z ponawiającymi się insynuacjami w tej sprawie o konflikcie interesów wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Fundacja raz jeszcze podkreśla, że wicepremier prof. Piotr Gliński nie uczestniczy w pracach Fundacji i nie oddziałuje na jej strategiczne działania. Rola Wicepremiera ma charakter doradczy przy formułowaniu agendy Kongresów Polska Wielki Projekt.

Zarząd Fundacji Polska Wielki Projekt