Oświadczenie Fundacji Polska Wielki Projekt dotyczące artykułu Wirtualnej Polski z dnia 25 stycznia br.

1 – Fundacja Polska Wielki Projekt – po ogłoszeniu konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – przeprowadziła poszukiwania mające na celu znalezienie siedziby, spełniającej wymagania prowadzenia działalności edukacyjnej w celu stworzenia centrum edukacyjnego pod nazwą Dom Trójmorza. Spośród ofert przedstawianych przez portale oferujące sprzedaż nieruchomości Zarząd Fundacji zdecydował się na umieszczenie we wniosku budynku znajdującego się na ulicy Łowickiej 39a. Powyższa nieruchomość została wystawiona na sprzedaż w ofercie publicznej przez Polski Holding Nieruchomości (PHN). Wraz z ogłoszeniem wyników konkursu – 4 listopada 2022 roku – Fundacja złożyła ofertę zgodną z wyceną rynkową, ponadto zgodnie z wytycznymi konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Fundacja zamówiła u niezależnego rzeczoznawcy dodatkową wycenę budynku, która potwierdziła zasadność ceny ustalonej przez Polski Holding Nieruchomości.

2 – Doniesienia medialne informujące o zaniżonej cenie nieruchomości są całkowicie bezzasadne. Nieruchomość od 2012 roku jest wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków, co ograniczyło znacznie jej atrakcyjność inwestorską. Ponadto – zgodnie z oświadczeniem PHN z 18 stycznia br. – nieruchomość od 2015 roku jest wystawiona na sprzedaż, jednak przez siedem lat nie udało się znaleźć na nią kupca, przez co budynek stał pusty i niszczał. To spowodowało, że niezależny rzeczoznawca dokonujący co roku rynkowej wyceny budynku ocenił jej wartość w roku 2022 niżej niż w roku 2013, gdy nieruchomość była jeszcze użytkowana i konserwowana przez ówczesnego użytkownika. Brak użytkowania nieruchomości od ponad siedmiu lat odcisnął trwałe piętno na stanie budynku, który wymaga dziś licznych remontów. Protokół PHN z „okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli sprawności technicznej obiektu budowlanego” wskazuje na liczne usterki. Ze względu na pogarszający się stan budynku Zarząd Fundacji podjął negocjacje z PHN, jednak cena nie została obniżona.

3 – Nieprawdziwe są również doniesienia medialne informujące o członkostwie polityków w Radzie Programowej Fundacji. Zgodnie ze statutem Fundacji taki organ nie istnieje. Istnieje jedynie Rada Programowa jednego z wielu wydarzeń organizowanych przez Fundację, a mianowicie Kongresu Polska Wielki Projekt, będąca ciałem doradczym Zarządu przy ustalaniu agendy programowej corocznych edycji kongresu. Wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Fundacji podejmuje tylko i wyłącznie Zarząd, w skład którego nie wchodzą politycy.

4 – Nieprawdziwe są też sugestie medialne, jakoby majątek Fundacji mógł przypaść Fundatorom, ponieważ zgodnie ze statutem fundacji nie może on się stać niczyim majątkiem prywatnym, i w przypadku np. likwidacji fundacji musi być przeznaczony dla instytucji realizującej cele zbieżne z celami fundacji.

Zarząd Fundacji Polska Wielki Projekt