Polskie inspiracje dla Europy wartości: Solidarność i Jan Paweł II

8 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbył się szósty dzień kongresu Polska Wielki Projekt 2014. Pierwsza debata tego dnia poświęcona była dziedzictwu Solidarności i Jana Pawła II. Zapraszamy do przeczytania relacji oraz do obejrzenia zdjęć w galerii kongresowej. Pełne nagranie debat dostępne jest na kanale Instytutu na Popler TV.

 

Polskie inspiracje dla Europy wartości: dziedzictwo Solidarności, dziedzictwo Jana Pawła II

dr Janos Tischler (Węgierski Instytut Kultury)
Lucie Szymanowska (publicystka i tłumaczka)
dr Mirosław Skórka (Kolegium Nowej Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego)
Grzegorz Górny (W Sieci)

Podczas panelu troje prelegentów wypowiadało się w roli przedstawicieli Czech, Węgier i Ukrainy. Debatę poprowadził Grzegorz Górny.

Lucie Szymanowska mówiła o wpływie pontyfikatu św. Jana Pawła II i Solidarności na sytuację w Czechosłowacji. Okazuje się, że Czesi byli pod wpływem Ojca Świętego jeszcze przed rozpoczęciem jego pontyfikatu. Karol Wojtyła odwiedziły Czechosłowację w 1975r. i przemówił na pogrzebie kardynała Trochty. Dla Czechów było to wydarzenie bardzo znaczące. Jego pierwsza pielgrzymka jako papieża do Czech odbyła się zaraz po aksamitnej rewolucji. Przez wielu Czechów interpretowana była ona w charakterze cudu. Przypisywano go również pośrednictwu Św. Agnieszki, którą kilka tygodni wcześniej Ojciec Święty w Watykanie wyniósł na ołtarze.
Informacje o Solidarności docierały na Czechosłowację różnymi kanałami – poczta pantoflową, na terenach przygranicznych poprzez polską telewizję. W latach 80. Powstała Solidarność Polsko-Czechosłowacka. Solidarność była kolejnym fenomenem, który budził ogromne nadzieje wśród ludzi.

O relacjach papieża św. Jana Pawła II z Ukrainą mówił dr Mirosław Skórka. Papież miał ogromny wpływ na Ukraińców. W wojnie cywilizacyjnej, która rozgrywa się na Ukrainie do dziś, polski papież był jednym z najważniejszych bohaterów. Jego wpływ na istnienie Ukrainy w Europie był bardzo znaczący.
W 1988r. z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej papież wysłał do Ukraińców list wzywający do wielkich rekolekcji. Św. Jan Paweł II pisał w nim o tożsamości historycznej Ukrainy. O jej związku poprzez chrzest z Rusią  Kijowska i  św. Włodzimierzem. W ten sposób pokazał światu istnienie i odrębność narodu ukraińskiego i jego wspólnoty. Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej był też pretekstem do sporu, kto tak naprawdę ma świętować. Oficjalne uroczystości miały się odbyć w Moskwie, ale papież zrealizował je w Watykanie. Nie podobało się to władzom radzieckim.
W 1996r. na obchody jubileusz Unii Brzeskiej władze rosyjskie nie zaprosiły papieża. Przy tej okazji okazało się, jak mocno Ukraina zdominowana jest przez Rosję. Od tego czasu Jan Paweł II bardzo wyraźnie sygnalizować chęć odwiedzenia Ukrainy. Doszło do niej dopiero w 2001r. Podczas wizyty papież mówił po ukraińsku i polsku. Znów odwoływał się do ciągłości Rusi Kijowskiej i Ukrainy. To jasne i wyraźne przesłanie nadal jest aktualne.

Dr Janos Tischler z Węgierskiego Instytutu Kultury mówił, że żeby lepiej zrozumieć jaki pontyfikat Jana Pawła II miał na Węgry i tamtejszy kościół katolicki, trzeba wiedzieć, jak wyglądał on po roku 1945. Opowiadał o prześladowaniach, infiltracji kościoła przez władzę, o tym, jak chciano go złamać od wewnątrz. Ułatwiała to hierarchiczna struktura kościoła. Wystarczyło, że biskup nakazał swoim podwładnym zaprzestać działalności wywrotowej. Ojciec Święty odwiedził Węgry dwa razy. Po jego śmierci węgierska młodzież spontanicznie organizował przemarsze przez Budapeszt. W ten sposób podziękowali mu za to, że wywarł tak ogromny wpływ na odnowienie kościoła katolickiego w ich kraju.