Potencjał do wykorzystania – Kongres Polska Wielki Projekt w Sandomierzu

Sandomierz to turystyczna perełka w skali całej Polski, z drugiej strony na co dzień zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Kongres Polska Wielki Projekt w Sandomierzu jest okazją do postawienia diagnoz i poszukiwania rozwiązań dla miasta i regionu.

Historia, architektura, krajobrazy – wszystko zdaje się sprzyjać temu, by Sandomierz był topową marką turystyczną w kraju i wymarzonym miejscem do życia. Jednak jego potencjał nie wydaje się w pełni wykorzystany. Sandomierzanie wskazują między innymi na postępujące wyludnienie i wykluczenie komunikacyjne a to nie jedyne problemy tego pięknego miasta.

W programie znajdą się dwa panele dyskusyjne – „Jakie miasto dla mieszkańców” i „Jak budować tożsamość Sandomierza”. Pierwszy będzie dotyczył infrastruktury, perspektyw wykształcenia i miejsc pracy. Drugi – poruszy kwestie aktywizacji społecznej o więzi mieszkańców z miastem. Wstęp wolny.

Agenda:
9:00 Otwarcie
9:15 Panel „Jakie miasto dla mieszkańców”

Moderator: Robert Pytka, Polskie Radio Rzeszów
Paneliści:
Piotr Wójtowicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji
Jacek Toś, dyrektor oddziału terenowego KOWR w Kielcach;

10:45 Panel „Jak budować tożsamość Sandomierza”

Moderator: Robert Pytka, Polskie Radio Rzeszów
Paneliści:
Grażyna Milarska, teatrolog, animator kultury;
ks. dr Bartłomiej Krzos, adiunkt w KUL, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu;
dr hab. Mikołaj Getka-Kenig, dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)