Prof. Forczek-Brataniec – “Myślimy o zielonych korytarzach w kontekście zwierząt i roślin, ale nam też te zielone korytarze są potrzebne.”

4 czerwca 2023 roku, ostatni dzień XIII Kongresu Polska Wielki Projekt otworzył panel dyskusyjny pt. Zielone miasta przyszłości, poprowadzony przez dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie prof. Andrzeja Szczerskiego.

W dyskusji wzięła udział między innymi prof. Urszula Forczek-Brataniec należąca do szkoły architektury krajobrazu, która rozwijała się w Polsce po II wojnie światowej w Krakowie wokół prof. Bogdanowskiego.

Głównym tematem dyskusji były miasta przyszłości oraz „zieleń w mieście”.  Prof. Urszula Forczek-Brataniec na wstępie zaznaczyła, że przełomowym momentem, w którym mieszkańcy miast zwrócili uwagę na potrzebę obecności natury w miastach była pandemia Covid 19. „Myślimy o zielonych korytarzach w kontekście zwierząt i roślin, ale nam też te zielone korytarze są potrzebne i trzeba o tym myśleć w kontekście naszego zdrowia i jakości naszego życia w miastach.” – mówiła Pani Profesor, podnosząc jednocześnie, że obecne rozwiązania architektoniczne, jak np. ogrody na dachach są dobrym rozwiązaniem, jednak są to działania doraźne. Tereny miejskie zazielane fragmentarycznie, nie przyniosą oczekiwanych efektów takich jak ”ciągły system zieleni, który występuje w postaci zielono-błękitnej infrastruktury”. Jako przykład została przytoczona koncepcja Frederica Law Olmstenda, który jako pierwszy wprowadził w amerykańskich miastach tak zwane parki metropolitalne, łączące centrum miasta z krajobrazem zewnętrznym, dzięki którym ludzie mogli bez przeszkód poruszać się zielonymi korytarzami pozostając w sercu miasta.

W dalszej części wystąpienia prof. Forczek – Brataniec zwróciła uwagę, że zielony tereny w miastach nie tylko są niezbędne dla zdrowia mieszkańców (również psychicznego) ale również dla wychowywania przyszłych pokoleń „To, czego teraz naszym dzieciom brakuje, to właśnie ta wolność i bieganie po zazielenionym terenie nawet bez dozoru rodziców. Ta wolność jest podstawą rozwoju dzieci, podstawą ich obecności, i określania się w grupie rówieśniczej. Przestrzeń wiąże się z bardzo wieloma aspektami i naukowymi, i psychologicznymi, i socjologicznymi. Tak że doceniajmy tę przestrzeń i traktujmy ją z odpowiednią powagą.”

Podczas drugiej tury pytań, moderator prof. Andrzej Szczerski poprosił Panią Profesor o przybliżenie, jak wygląda projektowanie ciągów zieleni. Zdaniem prof. Forczek – Brataniec obecnie mamy do czynienia z odchodzeniem od urbanistyki w stronę urbanizacji w architekturze krajobrazu „planowanie miast – nie tylko u nas, ale na całym świecie – odeszło w stronę planowania, można powiedzieć, miasta w Excelu, planowania miasta pod kątem podejścia bardziej nauk społecznych. Natomiast planować miasto powinni wykształceni urbaniści i architekci. Planowanie miasta na płaszczyźnie – to już Tołwiński pisał w 1940 roku – jest niewystarczające – planowanie miasta na płaszczyźnie i obliczanie powierzchni”.  

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z trzeciego dnia XIII Kongresu Polska Wielki Projekt „Suwerenność”