prof. Marek Tracz Tryniecki – Kongres Trójmorze Wielki Projekt

Rozmowa z prof. Markiem Traczem Trynieckim podczas Kongresu Trójmorze Wielki Projekt.

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu