Prof. Szczerski – Europa raczej powtarza swoje zaklęcia, niż stwarza fakty

„Przyszłość Europy, przyszłość „Zachodu” – Nowy układ sił na świecie” nosił tytuł panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas X Kongresu Polska Wielki Projekt.

Panel rozpoczął moderator prof. Piotr Bajda, pytaniem skierowanym do prof. Krzysztofa Szczerskiego o obecny układ sił na świecie, oraz czy widzi w tak szybko zmieniającej się sytuacji globalnej szanse na wybicie się Polski. W odpowiedzi Profesor zacytował ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa „Fundamentalne pytanie naszych czasów brzmi: czy Zachód chce przeżyć. Możemy mieć największe gospodarki i najbardziej śmiercionośną broń na Ziemi, natomiast jeżeli nie będziemy mieli silnej rodziny, silnych wartości, to wtedy będziemy słabi i nie przetrwamy. Jeżeli ktokolwiek zapomni o wadze tych rzeczy, niech przybędzie do jednego kraju, który nigdy o tym nie zapomniał. Niech przybędzie do Polski, tu do Warszawy. Nasza walka o Zachód nie zaczyna się na polu walki. Zaczyna się w umyśle, w duszy i woli walki. Nasza wolność, nasza cywilizacja i nasze przeżycie zależą od naszych więzi, historii, kultury i pamięci, więc razem walczmy wszyscy tak jak Polacy, za rodzinę, za wolność, za kraj i za Boga”. Prof. Szczerski zauważył, że w tej wypowiedzi widzimy znaczny kontrast w podejściu polityków Amerykańskich w porównaniu z przywódcami państw Europejskich, powyższy kontrast jest oparty na różnicy w wartościach, które maja dominować w przestrzeni publicznej. Zdaniem obecnego przedstawiciela Polski przy ONZ, wybór wartości determinuje późniejszą jedność, bo czy możemy mówić o jedności wewnątrz państw Europejskich? „Zachód zaczyna powoli pękać. Bardzo trudno na gruncie współpracy zachodniej byłoby uzgodnić wspólną politykę wobec wyzwań globalnych. Jeśli dochodzi do rozejścia między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to Europa raczej pokazuje swoją słabość niż siłę. Europa raczej powtarza swoje zaklęcia, niż stwarza fakty. Dotyczy to także na przykład Bliskiego Wschodu czy innych miejsc globalnego sporu. Kiedy Europa oddziela się od Ameryki i próbuje realizować swoją własną politykę, to pokazuje, że jest słabsza w konfrontacji z innymi politykami, z innymi dużymi graczami.” – mówił prof. Szczerski.

Jak odpowiedzieć na wyzwanie „pękającego zachodu” oraz coraz wyraźniejszych różnicach w wartościach, którymi kierują się państwa europejskie, a jakimi kieruje się Polska? Zdaniem prof. Szczerskiego, podziały te będą się tylko pogłębiać, a realną receptą na niniejsze wyzwanie będzie budowa i utrwalanie instrumentów współpracy, wśród których należy wymienić Wyszehrad oraz Trójmorze. Kończąc swoje wystąpienie prof. Szczerski zauważył, że podejmowanie takich inicjatyw, ambitne podejście w budowaniu sojuszy już przynoszące wymierne korzyści, którymi jest np. ustanowienie obecności wojsk sojuszniczych NATO na wschodniej flance.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z drugiego dnia X Kongresu Polska Wielki Projekt.