prof. Zdzisław Krasnodębski – Kongres Trójmorze Wielki Projekt

Rozmowa z prof. Zdzisławem Krasnodębskim podczas Kongresu Trójmorze Wielki Projekt.

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu