PWP 2013 – Staniłko dla wPolityce.pl o Kongresie Polska Wielki Projekt i republikańskiej wolności

Jan Filip Staniłko opowiada o idei, programie i szczegółach organizacyjnych tegorocznego Kongresu Polska Wielki Projekt w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

wPolityce.pl: Dosłownie na dniach ruszy III Kongres Polska Wielki Projekt. Jakie będą jego główne założenia w tym roku?

Jan Filip Staniłko: Głównym celem kongresu jest pokazanie wizji nowoczesnej republikańskiej wolności. Jest to nasz sposób świętowania święta polskiej nowoczesności, czyli święta Konstytucji 3 maja. Po drugie przedstawienie pomysłu na konserwatywną modernizacją naszej kraju, która nie tylko kwestionuje, ale też twórczo czerpie z polskiego dziedzictwa. Trzecią kwestią jest jasno wyartykułowana wizja alternatywy wobec stanu obecnego, w którym widać tak wiele nieudacznictwa, bezczynności, samozadowolenia czy zgnuśnienia władzy. Tak więc jest to impreza o nastawieniu pozytywnym – jest zbiorowym budowaniem wizji nowoczesnej Polski, ale też polemicznym – tworzącym szeroko rozumianą alternatywę wobec obecnego porządku w Polsce.

W sposób szczególny w tym roku chcemy podkreślić niezwykle ważną rolę, którą pełnią liderzy polskiej gospodarki, którzy zbudowali w ciągu 20 lat duże polskie firmy przemysłowe, Chcemy pokazać przykłady spektakularnych polskich sukcesów biznesowych i podyskutować o polskiej industrializacji 3.0, jako o dźwigni polskiego rozwoju.

Kto będzie jednym z ważniejszych gości tegorocznego kongresu?

W kongresie weźmie udział wiele postaci z różnych środowisk, zarówno politycznych jak również naukowych, ale flagową postacią będzie osoba prof. Piotra Glińskiego, który będzie gospodarzem panelu otwierającego obrady w Arkadach Kubickiego. Udział w dyskusjach wezmą naukowcy, np. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Ryszard Bugaj, prof. Krzysztof Rybiński, twórcy wiodących polskich przedsiębiorstw przemysłowych – pani Solange Olszewska, prezes „Solaris Bus”, Ryszard Florek założyciel „Fakro”, czy wreszcie profesjonaliści i eksperci tacy jak Anna Streżyńska, czy prezes BZ WBK Mateusz Morawiecki. Ale Kongres Polska Wielki Projekt ma być też szansą poznania niezwykle ciekawych, mało znanych osób, będących często wizjonerami i liderami swoich środowisk profesjonalnych.

Czy udało się coś osiągnąć poprzez poprzednie kongresy?

Taką manifestacją tego, że alternatywa jest możliwa, jest chyba sama osoba prof. Glińskiego, który jest żywą częścią dorobku pierwszego kongresu. Myślę też, że takie osoby jak obecny poseł Krzysztof Szczerski dzięki kongresowi mogły szybciej rozwinąć swoje talenty. Kongres jest także forum dyskusji o ideach dla Polski i myślę, że jakimś odzwierciedleniem tego naszego wspólnego dorobku będzie nowy program „Prawa i Sprawiedliwości”. Kongres ma ujawniać drzemiące na prawicy pokłady twórczego myślenia, promować nowych ludzi i przedstawiać nowe idee dla Polski.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Łukasz Żygadło

źródło wpolityce.pl