Sir Roger Scruton (1944-2020)

“A zatem jeśli mamy żyć w sposób właściwy — nie tylko używając świata, lecz kochając go i ceniąc — musimy kultywować sztukę znajdowania celów tam, gdzie moglibyśmy znaleźć tylko środki. Musimy uczyć się kiedy i jak odsu­nąć na bok nasze interesy, nie powodowani nudą czy niechęcią, lecz bezinteresowną namiętnością, kierującą się ku samej rzeczy.”
Z Przewodnika po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, 1998

Z żalem i poczuciem niepowetowanej straty przyjęliśmy informację o śmierci prof. Rogera Scrutona – angielskiego filozofa, pisarza, muzykologa i estetyka przestrzeni. Wielkiego przyjaciela Polski, odznaczonego przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspominamy Jego wizytę podczas VI Kongresu Polska Wielki Projekt, kiedy to odebrał przyznany mu przez Kapitułę Kongresu Medal “Odwaga i Wiarygodność”. Sir Roger Scruton zostawił wówczas przesłanie do polskiego narodu, apel o jego zjednoczenie w obliczu światowych wyzwań, między innymi rosnących aspiracji Rosji. Apelował wtedy również, byśmy nadal trwali przy swoim umiłowaniu wolności, które według niego szczególnie kojarzy się z Polską.

Całe środowisko Kongresu Polska Wielki Projekt straciło mentora, ważny punkt odniesienia, ale przede wszystkim przyjaciela. Odszedł wielki myśliciel, odważny w wyrazie, bezkompromisowy w treści i stawiający czoła wyzwaniom współczesności.

R.I.P.


Linki do materiałów:
Przemówienie Rogera Scrutona z okazji otrzymania Medalu „Odwaga i Wiarygodność”, 12.06.16
Roger Scruton’s speech, 12.06.16

Laudacja na cześć Rogera Scrutona wygłoszona przez Jonathana Price’a
Laudatio of Roger Scruton

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas uroczystości wręczenia Medalu „Odwaga i Wiarygodność” prof. Rogerowi Scrutonowi
President of Poland, Mr Andrzej Duda, speaks at the congress Poland, the Great Project, to markthe occasion of conferring the Courage and Credibility awardon Sir Roger Scruton