Szkolenia dla młodych liderów

W obliczu licznych wyzwań współczesnego świata często czujemy się zaniepokojeni, przytłoczeni i
bezsilni. Skala napięć we współczesnej polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym sprawia, że
stajemy się jedynie widzami na globalnej scenie. W tym kontekście tym pilniejsza okazuje się
potrzeba liderów, którzy mogą przywrócić poczucie celu, przywrócić szerszą perspektywę i odkryć
najgłębsze, wewnętrzne źródła odważnego działania.
Potrzeba przebudzenia i inicjatywy jest jeszcze pilniejsza w Europie Środkowo-Wschodniej, która po
wybuchu wojny na Ukrainie ponownie przyciągnęła uwagę całego świata. Nasz region wyjątkowo
potrzebuje teraz mądrego przywództwa. Nie może jednak ograniczać się ono do zestawu
umiejętności i technik; jest to sztuka, która emanuje z naszego życia wewnętrznego, duchowości i
kultury.
Oferowany przez Fundację Polska Wielki Projekt trzymiesięczny, anglojęzyczny program „Leadership
for the Future. Project for a New Generation” zapewnia dostęp do pierwszorzędnej formacji
przywódczej w Europie, która łączy rygorystyczne szkolenie empiryczne ze spotkaniami z wybitnymi
liderami ze wszystkich kontynentów. Grupą docelową projektu są osoby w wieku 20-40 lat z Polski i
innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej a nawet całego świata. Szkolenie prowadzone jest przez
światowej klasy szkoleniowców – Martina Kalungu-Bandę oraz Agnes Kalungu-Bandę z Said Business
School na Uniwersytecie Oxfordzkim. Obok głównych szkoleniowców, w treningu uczestniczą także
eksperci gościnni, dzielący się swoją wiedzą w tematach filozofii, ekonomii oraz polityki.
Pierwszy moduł programu odbył się w dniach 28 września – 1 października w Krakowie. Korzystając
z wyjątkowej przestrzeni średniowiecznego Zamku Królewskiego na Wawelu, blisko 30-osobowa
grupa młodych dorosłych z Polski i wielu innych krajów Europy mogła spotkać się na 4-dniowej sesji,
ćwicząc techniki sprawnego przywództwa, m. in. kręgi coachingowe (coaching circles), rzeźbienie 3D,
spacero-rozmowy (dialogue walk) i opowiadanie historii swojego życia (storytelling). Dzięki
przeprowadzonym seminariom, uczestnicy mogli poznać także Metodę U poświęconą rozwiązywaniu
problemów, koncepcję trzech podziałów (Three Divides) współczesnej kultury czy przyjrzeć się sztuce
przywództwa na przykładzie postaci Jana Pawła II. Grupa szkoleniowa uczestniczyła także w
organizowanej w tym samym czasie konferencji „Jan Paweł II. Inspiracja dla świata”, analizując
przebieg sympozjum i przekazywanych na niej informacji o życiu i wpływie Jana Pawła II pod kątem
kształtowania najlepszego modelu przywództwa. Pod koniec sesji uczestnicy mogli spotkać się także z
trzema przywódczyniami: mediatorką i etyczką Christel Gopin, założycielką wspólnoty Służebnic
Przebitych Serc Jezusa i Maryi Matką Adelą Galindo oraz ambasador Paulą Dobriansky.
Przeprowadzona dyskusja pomogła przyjrzeniu się tematyce przywództwa pod kątem praktycznym.
Dzięki przeprowadzonej pierwszej części szkolenia, zróżnicowanej grupie uczestników udało się
stworzyć żywą wspólnotę, w której pojawiła się przestrzeń otwartości i wzajemnego zaufania. Kolejny
moduł treningu odbędzie się 17-19 listopada w Warszawie, lecz praca szkoleniowa trwa nieustannie –
obecnie podgrupy uczestników prowadzą dziennik notatek na temat przywództwa i spotykają się ze
sobą w kręgach coachingowych, nadal rozmawiając o wyzwaniach związanych z przywództwem i
pomagając sobie nawzajem w ich rozwiązywaniu.