Sztuka teatru – zajęcia z edukacji teatralnej

Fundacja Polska Wielki Projekt zaprasza do Domu Trójmorza na zajęcia “Sztuka teatru” dla uczniów, nauczycieli i pedagogów oraz zainteresowanych. Zajęcia są podzielone na grupy o różnym poziomie zaawansowania. 

Jakie sekrety kryją się za charyzmatyczną i dynamiczną grą aktorską? Jak można opanować tremę, udoskonalić grę ciałem i mimiką oraz przykuwać uwagę widzów? W jaki sposób można uczynić teatr miejscem pomysłowej i przekonującej improwizacji? 

Na te i inne pytania odpowiemy w czasie zajęć “Sztuka teatru”. Gwarantujemy efektywną naukę oraz dobrą zabawę prowadzoną w oparciu o szeroki wachlarz ćwiczeń i gier połączony z informacją zwrotną zapewnioną przez prowadzącego – wykwalifikowanego instruktora i edukatora teatralnego. Szczególny nacisk kładziemy na spontaniczne tworzenie scen. Improwizacja pozwala na rozwijanie kreatywności, umiejętności słuchania, wzbudzania większego zaufania do siebie i do partnera na scenie. 

Edukacja teatralna stanowi istotny element procesu edukacyjnego, poszerzający kompetencje społeczne, kulturalne i artystyczne. Dzięki zajęciom “Sztuka teatru”, uczestnicy zdobywają umiejętności publicznych wystąpień oraz gry ciałem oraz głosem. Jako rodzaj sztuki integrującej literaturę, muzykę i taniec, zajęcia teatralne wprowadzają w zagadnienia kultury klasycznej i współczesnej, ucząc przy tym otwartości i tolerancji. Teatr stanowi wyjątkowy sposób samorealizacji.

Zajęcia “Sztuka teatru” odbywają się w środy i czwartki w godz. 19:00-21:00. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem mailowym fundacja@polskawielkiprojekt.pl.