Wystawa „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)”

Wystawa pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)” to 15 tablic przekrojowo prezentujących dorobek zawodowy, społeczny i naukowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia.

Poszczególne tablice ilustrowane są zdjęciami i cytatami z jego oficjalnych wystąpień – od okresu lat młodzieńczych poprzez kolejne etapy włączania się Lecha Kaczyńskiego w działalność związkową i polityczną, od okresu opozycji PRL poprzez lata transformacji ustrojowej, jako czynnego działacza społecznego, do okresu dojrzałej działalności politycznej. Wspomnienie o Lechu Kaczyńskim obejmuje zatem zarówno jego działalność jako Ministra Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Sprawiedliwości, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystawa jest opowieść o dorobku zawodowym, społecznym i naukowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Tytuł wystawy nawiązuje do priorytetu życiowego Lecha Kaczyńskiego, jakim była działalność związkowa oraz troska o prawa pracownicze i prawa człowieka.