Bank Pekao S.A. po zielonej stronie świata


Środowisko, zaangażowanie i ład – to trzy podstawowe filary Strategii ESG, jaką realizuje Bank Pekao S.A. Definiują one działania na rzecz wspierania transformacji energetycznej oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Podjęte już działania pokazują, że założenia Strategii nie pozostają na papierze, a są realizowane w praktyce.
W czerwcu 2021 roku Bank Pekao ogłosił swoją Strategię ESG. To dokument, będący odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich wyzwań jest zielona transformacja Polski. – Dbałość o środowisko naturalne, wspieranie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój banku to nieodłączne elementy biznesowej działalności. Inwestorzy wymagają od nas zdecydowanego podejścia do tych kwestii. To również odpowiedź na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze, przed jakimi staje współczesny świat. Dlatego Bank Pekao zdecydował się na publikację Strategii ESG, w której w jasny sposób deklaruje swoje plany w tym obszarze na najbliższe lata – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.


Miliardy na zielone inwestycje

Pekao zakłada, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na co najmniej 30 mld zł. Około 8 mld zł zostanie przeznaczone na finansowanie projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne. Z kolei 22 mld zł zostanie skierowane na wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku. Udział zielonego finansowania, który obejmuje m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Udział finansowania wysokoemisyjnego będzie mniejszy niż 1 proc. Wspierając transformację polskiej energetyki, Pekao zamierza jednocześnie zaangażować się we wsparcie regionów węglowych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami zmian.
W perspektywie 2030 roku Pekao planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną. Już teraz Bank podjął działania mające doprowadzić do tego celu. Sukcesywnie realizuje kolejne etapy planu takie jak proekologiczne usprawnienia w placówkach, monitoring zużycia surowców czy redukcja emisji własnych. Pomiar emisji własnych rozpocznie już w tym roku. Bank będzie też dążyć do ograniczenia emisji w łańcuchu dostaw uwzględniając ESG we wszystkich istotnych procesach.


EKO Pożyczka Ekspresowa


W ramach wspierania zrównoważonego rozwoju Pekao udostępnił klientom EKO Pożyczkę Ekspresową oraz EKO Kredyt Mieszkaniowy. Oferta skierowana jest szczególnie do tych, którzy chcą wyposażyć swoje domy i firmy w panele i ogniwa fotowoltaiczne. W przyszłym roku wchodzą w życie nowe zasady rozliczania prosumentów. Przestanie obowiązywać system opustów, a zacznie funkcjonować system zakupu i sprzedaży energii. Oznacza to koniec z magazynowaniem nadwyżki energii latem i wykorzystywanie jej np. zimą. Od 2022 roku nadwyżki energii będą odsprzedawane dystrybutorowi po cenach hurtowych, a w razie braków energii ze słońca, można będzie je odkupić od swojego dostawcy, ale prawdopodobnie za mniej korzystną, detaliczną cenę. W związku z tym wielu klientów nie chce zwlekać i przyspieszyło decyzję o instalacji fotowoltaicznej.
Pożyczka Ekspresowa na cele ekologiczne może być przeznaczona na instalację odnawialnych źródeł energii (w tym właśnie fotowoltaiki), kotłów centralnego ogrzewania, pomp ciepła, okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu i dachu. Środki można przeznaczyć też na zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych. Pieniądze można wykorzystać również na refinansowanie poniesionych kosztów zakupów dokonanych od początku 2021 r.
Korzystając z EKO Pożyczki Ekspresowej w Pekao w wysokości od 5 do 70 tys. zł, klient nie płaci prowizji. W ramach oferty specjalnej klient ma możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel w wysokości do 25% kwoty przeznaczonej na wyżej wymienione cele ekologiczne. Atrakcyjna cena w połączeniu z długim okresem spłaty sięgająca nawet do 120 miesięcy pozwala spłacać inwestycję w niskich miesięcznych ratach, które nie obciąża domowego budżetu.


Oraz EKO Kredyt Mieszkaniowy

Dostępny w Pekao EKO Kredyt Mieszkaniowy może być przeznaczony na instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Przy kredycie hipotecznym kupowana nieruchomość musi być wyposażona w wymienione instalacje, a przy kredycie budowlano-hipotecznym, instalacje muszą być ujęte w kosztorysie prac budowlanych lub kosztorysie na roboty remontowe. Klient zainteresowany kredytem, korzystając z ubezpieczenia spłaty, może liczyć na obniżoną marżę do poziomu 2,04 proc. oraz brak opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy.  
Jak mówi Piotr Gołąb, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A. EKO kredyty ze względu na atrakcyjną cenę są korzystne dla klientów, którzy chcą  zamontować przydomową instalację fotowoltaiczną przed wejściem w życie nowych przepisów. – Chcemy ułatwić finansowanie takich inwestycji, ale również wspomóc upowszechnienie innych energooszczędnych rozwiązań: zakup rowerów elektrycznych i samochodów z napędem hybrydowym – wyjaśnia Piotr Gołąb.
Oferta obowiązuje do końca roku. Można z niej skorzystać w oddziałach banku, a w przypadku EKO Pożyczki Ekspresowej, również podczas telefonicznej rozmowy z konsultantem. Pracownik banku przeprocesuje wniosek i przygotuje dokumenty kredytowe, które klient będzie mógł zaakceptować w serwisie elektronicznym, bez wizyty w oddziale.


Działania na rzecz społeczeństwa

Prężnie działający wolontariusze to wizytówka Banku Pekao. Strategia ESG zakłada, że liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu pracowniczego w horyzoncie Strategii ESG zwiększy się z poziomu 4,4 tys. do 5,5 tys. godzin. Co roku bank zobowiązuje się do podjęcia co najmniej pięciu nowych inicjatyw z obszaru ESG.
Na uwagę zasługuje organizowany już po raz trzeci konkurs „Jesteśmy blisko”. W jego ramach każdy pracownik banku może zgłosić projekt akcji wolontariackiej, zachęcić współpracowników do wzięcia w niej udziału i wystąpić o przyznanie grantu na jego realizację. Dofinansowanie projektu w wysokości 4 500 zł przyznaje Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona. Autorzy zwycięskich inicjatyw osobiście je realizują.
W najnowszej edycji konkursu „Jesteśmy blisko”, która miała miejsce w czerwcu 2021 roku, zorganizowano 42 inicjatywy w 35 miejscowościach całej Polski. Wzięło w nich udział ponad 210 wolontariuszy z Banku Pekao S.A. W sumie pracownicy Pekao poświęcili blisko 2 350 godzin na pomaganie lokalnym społecznościom.
Propozycje działań można było zgłaszać w takich kategoriach jak ekologia, edukacja, sport, kultura i sztuka, promocja zdrowia czy pomoc zwierzętom. Stąd wśród efektów tegorocznej edycji są m.in. doposażenie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w miejscowości Rutka Tartak na Suwalszczyźnie, pomoc bezdomnym zwierzętom z radomskiego schroniska, warsztaty ekologiczne o bioróżnorodności w Otwocku czy plenerowa lekcja geometrii na jedynym trójkątnym rynku w Polsce – w Łowiczu. Dla osób niesłyszących mieszkających w zachodnim regionie Mazur zorganizowano wyprawę po pochylniach kanału elbląskiego. W Leżajsku lokalna społeczność mogła wziąć udział w plenerowym treningu nordic walking, a dzięki wsparciu strażaków wydarzenie połączono z nauką udzielania pierwszej pomocy. Z kolei w Piotrkowie Trybunalskim wolontariusze zorganizowali spływ kajakowy Pilicą, natomiast w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzoną akcję edukacyjną służącą ochronie pszczół.
– Nie da się opisać wszystkich inicjatyw i nie da się oddać emocji, które towarzyszą tym przedsięwzięciom. Siłą napędową konkursu jest motywacja ludzi gotowych podarować swój czas i umiejętności innym. Bank Pekao zawsze był blisko związany z lokalnymi społecznościami. Jesteśmy przekonani, że przykład naszych Koleżanek i Kolegów zaowocuje jeszcze szerszym uczestnictwem w wolontariacie – mówi Rafał Utracki, dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A.
Wśród celów, jakie stawia sobie Pekao w ramach Strategii ESG jest także wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników. Sprzyjać temu mają programy rozwojowe, plany sukcesji i powiązany z wynikami atrakcyjny systemem wynagrodzeń. To również dbałość o równouprawnienie i dalsza redukcja luki w wynagrodzeniach między płciami o 5 proc. oraz utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menadżerskich. To również wzmacnianie pozycji banku w rankingach i indeksach ESG, takich jak Bloomberg GEI, FTSE Russell ESG czy MSCI ESG.