Kongres Polska Wielki Projekt w regionach – Międzyrzecz

Kongres Polska Wielki Projekt w Międzyrzeczu

09.09.2023 r. godz. 16:00
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego 
na terenie Piastowskiego Zamku Królewskiego 

ul. Podzamcze 2

Nagranie z Kongresu Polska Wielki Projekt w Międzyrzeczu:

Kongres Polska Wielki Projekt w regionach w województwie lubuskim odbędzie się w Międzyrzeczu. Wydarzenie skupi uwagę na kulturowym i historycznym znaczeniu regionu dla Polski i chrześcijaństwa. Ziemia Międzyrzecka jest miejscem, gdzie chrześcijaństwo zakorzeniło się w naszym kraju. Na terenie grodu zamęczono Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich, dlatego też Ziemia Międzyrzecka często nazywana jest kolebką polskiego chrześcijaństwa, ponieważ trzech Braci to pierwsi święci męczennicy pochodzący z obszaru dzisiejszej Polski. Ten region jest również bogaty pod względem kulturowym: liczne zabytki architektury sakralnej, kościoły i klasztory, cykliczne wydarzenia przypominające historię regionu; muzea, centra kultury i trasy turystyczne. Panel Ziemia Międzyrzecka kolebką chrześcijaństwa i polskości stanowi doskonałą okazję do głębszego zrozumienia roli tego regionu w kształtowaniu naszej historii, kultury i tożsamości narodowej.

Panel Transformacja gospodarcza województwa lubuskiego. Szanse na przyszłość stanowi istotną dyskusję, która skupi się na procesie przekształcania się lokalnej gospodarki województwa lubuskiego oraz na perspektywach rozwoju tego regionu w przyszłości i stawianych wyzwaniach. Województwo lubuskie jako zachodnia część Polski jest miejscem, które może znacząco przyczynić się do rozwoju całego kraju. Obecne inicjatywy i sektory przemysłowe mają duży potencjał wzrostu w województwie lubuskim. Obejmują rozwijający się przemysł motoryzacyjny, energetykę odnawialną, sektor technologii informacyjnych, a także rolnictwo i turystykę, inwestycje publiczne, programy wsparcia dla przedsiębiorców. Wszystkie te działania są istotne dla stworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego. Analiza bieżących wyzwań regionu z dostępem do rynków zachodnioeuropejskich jest ważną dyskusją, która może dostarczyć cennych wniosków i pomóc w planowaniu działań na rzecz lokalnego rozwoju oraz podkreślenia roli współpracy międzynarodowej, projektów i inicjatyw partnerskich z innymi regionami.

Program:

16:00 Otwarcie Kongresu w Międzyrzeczu
16:05 – 17:30 Panel dyskusyjny: Ziemia Międzyrzecka kolebką chrześcijaństwa i polskości
Udział wezmą: 
prof. Jan Żaryn, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, były senator, odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości;
Marek Jurek, publicysta, były Marszałek Sejmu RP
dr Maciej Mazurek, Prezes Radia Poznań, krytyk sztuki, poeta, malarz, publicysta,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
Moderator:
Andrzej Kirmiel, Dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej


17:30-17:45 Przerwa kawowa


17:45 – 19:00 Panel dyskusyjny: Transformacja gospodarcza województwa lubuskiego. Szanse na
przyszłość
Udział wezmą:
Wojciech Perczak, I Wicewojewoda Lubuski
Augustyn Wiernicki, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna,
społecznik, filantrop, biznesmen.
Krzysztof Kielec, Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Andrzej Kirmiel, Dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

19:00 Koncert Nowonarodzeni
19:30 Obiadokolacja

Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)