Trzecia część warsztatów “Leadership for the future”

6 grudnia zakończył się trzeci moduł szkolenia dla młodych liderów “Leadership for the Future” prowadzonego przez Fundację Polska Wielki Projekt we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. W ramach tego projektu edukacyjnego, około 30-osobowa grupa liderów (nauczycieli, działaczy społecznych, dziennikarzy) z Polski i siedmiu innych państw Europy oraz Ameryki Północnej spotykała się na kolejnych modułach szkolenia i spotkaniach mniejszych grup, poznając techniki i wyzwania przywództwa oraz ucząc się wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce. Głównym kierownikiem programu był doświadczony w praktyce szkoleniowe i edukacyjnej dr hab. Michał Łuczewski, wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt oraz wykładowca i edukator akademicki. Szkolenie prowadzone było przez Aggie Kalungu-Bandę i Martina Kalungu-Bandę z Said Business School na Uniwersytecie Oxfordzkim, którzy przedstawili uczestnikom założenia Teorii U oraz technikę prototypingu. 

Na ostatnim module szkolenia poświęconemu przywództwu w dziedzinie życia publicznego, który odbył się w Krakowie dzięki gościnności krakowskiego Klubu Jagiellońskiego, członkowie grupy mogli omówić postępy w prowadzonych przez siebie inicjatywach prototypingowych i przedyskutować pomysły na skuteczne społecznie działanie. Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele oraz edukatorzy podzielili się pomysłem wprowadzania poznanych w czasie szkolenia kół coachingowych (coaching circles) w praktyce szkolnej. 

W szkoleniu dużą rolę odegrali także eksperci gościnni – przedpołudniowy wykład na temat historii idei i korzeni nowoczesnego sekularyzmu wygłoszony został przez Carla Andersona, emerytowanego Najwyższego Rycerza Rycerzy Kolumba. Po południu, zorganizowany został panel dyskusyjny z Bartoszem Brzyskim – rzecznikiem prasowym i ekspertem Klubu Jagiellońskiego – poświęcony działaniom depolaryzacyjnym w kształtowaniu opinii publicznej oraz perspektywom budowy nowej chrześcijańskiej demokracji. 
Szkolenie zakończone zostało uroczystą graduacją, w trakcie której uczestnicy “Leadership for the Future” otrzymali podziękowania oraz certyfikaty potwierdzające pomyślne zakończenie programu. Odczytane zostały także komunikaty przygotowane przez ekspertów gościnnych uczestniczących w jednym z modułów programu; gratulacje przekazała m.in. ambasador Paula Dobriansky i ekspertka ds. mediacji, edukacji i finansów, Christel Gopin z George Mason University.