Podsumowanie XIII Kongresu Polska Wielki Projekt 2023

“Suwerenność” była motywem przewodnim najważniejszych dyskusji podczas XIII Kongresu Polska Wielki Projekt w dniach 2-4 czerwca 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym podsumowaniem.