Zajęcia z robotyki

Fundacja Nowoczesnej Edukacji zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat na darmowe zajęcia z legorobotyki.

Legorobotyka to doskonały pomysł na rozwój kreatywności i umiejętności dziecka w połączeniu z dobrą zabawą. Zajęcia składają się z trzech części: budowy robotów na podstawie instrukcji, programowania robotów z planowaniem ruchu, ścieżek dźwiękowych i wizualnych oraz ze swobodnej zabawy, gdzie dzieci zaproszone są do swobodnego eksperymentowania z programami i skonstruowanymi robotami. Do budowy robotów wykorzystane zostaną dedykowane zestawy klocków Lego WeDo2, zaś do programowania – ipady lub tablety, poprzez które dzieci będą mogły łączyć się z robotami oraz wydawać im polecenia.

Ponieważ w trakcie zajęć dzieci najpierw uważnie podążają za instrukcją a potem swobodnie bawią się stworzonymi robotami, zajęcia kształtują jednocześnie dokładność i sumienność dzieci, ich umiejętności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną, ale także ich kreatywność i inicjatywę. Zajęcia Legorobotyki aktywnie kształtują także umiejętność współpracy z uwagi na podział grupy w pary pracujące nad jednym zestawem klocków i tabletów. Dzięki Legorobotyce, dzieci uczą się także sprawnego posługiwania się programem Lego WeDo2.0

Cykl zajęć prowadzony jest przez Filipa Łapińskiego, edukatora robotyki z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia odbędą się na ulicy Łowickiej 39A w Warszawie w godzinach 16:30-17:45 w dniach: 21.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06 i 19.06.

Partnerem w realizacji projektu jest Fundacja Nowoczesnej Edukacji. Dopisanie do listy rezerwowej uczestników zajęć możliwe będzie dzięki zgłoszeniom nadesłanym na adres:

fundacja@polskawielkiprojekt.pl

Uprzejmie prosimy o punktualność oraz pojawienie się w siedzibie Fundacji 15 minut przed zakończeniem zajęć, by móc obejrzeć roboty zbudowane przez Państwa pociechy.