KONGRES POLONIJNY Polska Wielki Projekt w Londynie, 16 września 2023 r.