Kongres Polska Wielki Projekt w Budapeszcie – Kultura poza granicami, 2 września 2023 r.