Praga, Europa Środkowa wobec współczesnych wyzwań energetycznych, 12 października 2022 r.