VII Kongres Wolność – polski projekt dla Europy 2017 r.