Wielki Projekt dla Pokoleń, 16 września 2022 r. GPW