XI Kongres Polska – Europa – Przemiany 2021 r. Część 2