XI-Kongres-Polska-Wielki-Projekt-gunnar-heindson-prof.-KrasnodębskiMaryna-Miklaszewska-Janina-Schulc-medal-Odwaga-i-Wiarygodność_

Gunnar
Heinsohn

Urodził się w czasie II wojny światowej w okupowanej przez Niemców Gdyni, w rodzinie Roswithy i Heinricha Heinsohnów. Jest pogrobowcem niemieckiego oficera, dowódcy okrętu podwodnego, który zatonął w maju 1943 przy kanadyjskim wybrzeżu. Pod koniec wojny (w listopadzie 1944) rodzina wyjechała do zachodnich Niemiec. W 1971 Gunnar Heinsohn ukończył studia socjologiczne na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. W 1974 uzyskał doktorat z nauk społecznych, w 1982 uzyskał doktorat z ekonomii. Od 1984 wykładał na Uniwersytecie w Bremie. W latach 1993-2009 kierował Instytutem im. Rafała Lemkina, pierwszej w Europie placówce prowadzącej badania nad ludobójstwem i ksenofobią. Wykłada w Akademii Obrony NATO w Rzymie.

Jest autorem licznych publikacji dotyczących m.in. ekonomii, związku demografii z polityką bezpieczeństwa, wpływu kształcenia na sukces społeczeństw, ludobójstwa. Jego artykuły i komentarze zamieszczane są w największych niemieckich dziennikach, ale również w czołowych światowych periodykach, jak The Wall Street Journal, International Herald Tribune, Le Monde, Financial Times, The Weekly Standard, NRC Handelsblad.

Teksty na naszej stronie:

https://polskawielkiprojekt.pl/2021/11/prof-gunnar-heinsohn-polska-przyszlosci-jest-postrzegana-jako-najpotezniejsze-panstwo-na-kontynencie/