George Weigel

George
Weigel

Medal Odwaga i Wiarygodność za 2020 rok otrzymał profesor George Weigel – amerykański filozof i teolog katolicki, jeden z najpoważniejszych komentatorów życia religijnego i publicznego.

George Weigel jest jednym z czołowych amerykańskich intelektualistów, wykładowcą akademickim, działaczem społecznym i politycznym, obrońcą praw człowieka. Jest wielkim przyjacielem Polski.
Jest autorem dwudziestu książek, z których w Polsce opublikowano ponad dziesięć. Najsłynniejsza to dwutomowa biografia Jana Pawła II „Świadek nadziei” oraz „Kres i początek”.
Profesor George Weigel otrzymał osiemnaście doktoratów honoris causa, został odznaczony papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice i polskim Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Profesor Weigel nie mogąc osobiście odebrać narody, przysłał film z podziękowaniami:

„Chciałbym podziękować Państwu za zaszczyt, jakim jest otrzymanie nagrody „Odwaga i Wiarygodność”.

Mam nadzieję, że za rok spotkamy się i omówimy sprawy ogólnej wagi, kiedy będę mógł przyjechać do Polski.

Od około 30 lat mam niezwykły zaszczyt posiadania więzów z Polską i jej mieszkańcami. I jeżeli przez ten czas w jakiś, choćby mały sposób, przyczyniłem się do tego, żeby świat zrozumiał Polskę – jej historię i teraźniejszość, to bardzo się z tego faktu cieszę.

Ten rok, rok 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, zaprasza nas do pomyślenia o tym co, ten największy syn Polski, powiedziałby o swojej ukochanej Polsce jako wielkim projekcie. Co by dla Niego znaczyło słowo „wielki”? Myślę, że według Jana Pawła II, wielkość Polski mierzona byłaby głównie jej moralnością, kulturą i duchowością. Polska może zaoferować światu model demokracji, w której, jak Ojciec Święty Jan Paweł II napisał w swojej encyklice Centesimus annus, wolność jest związana z prawdą i wzrasta wraz z rozwojem ludzkości i solidarności. Wolność nie powinna być, tak jak to się czasem dzieje na świecie, fundamentem osobistej zachcianki. Wolność ma być przeżywana szlachetnie, w powiązaniu z prawdą, której dowiadujemy się o ludziach, i ma wzrastać z dobrem rozwoju ludzkości i solidarności.

Po drugie, myślę, że Jan Paweł II powiedziałby, że Polska może zaoferować światu przykład poważnej, racjonalnej, otwartej debaty o kwestiach publicznych, np. jak powinniśmy żyć razem ze sobą. Zbyt wielka cześć świata zachodniego zdominowana jest przez ostrą, często nieracjonalną i wykazującą, pozbawioną szacunku debatę publiczną, która tak naprawdę nie jest debatą. Jest po prostu krzyczeniem. Jan Paweł II chciałby, żeby Polska pokazała swoją wielkość przez pokazywanie prawdziwie dobrego dyskursu o dobru publicznym.

Po trzecie, myślę, że Jan Paweł II za wielkość uznałby polską wiarę katolicką. Kościół katolicki w Polsce to Kościół, który był częścią integralną historii Polski przez ponad 1000 lat. Polski katolicyzm to model publicznego Kościoła, zaangażowanego w społeczeństwo, nauczanie i katechizowanie wartości i cnot, potrzebnych wolnym ludziom, żeby żyli szlachetnie.

Polski katolicyzm nie jest stronniczym Kościołem, związanym z jedna partia polityczna. Ponieważ jest prawdziwie publicznym Kościołem, zwraca się do wiernych z szerokiego spektrum politycznego. Kościół katolicki w Polsce był ważną częścią pontyfikatu Jana Pawła II, Kościół nowej ewangelizacji, Kościół wnoszący ewangelie do życia publicznego

Niech przykład i nauka Ojca Św. Jana Pawła II zainspirują Polskę dzisiaj i w przyszłości, żeby dążyła do tego, by być społeczeństwem wolnym i szlachetnym, o które walczył tak długo i tak wytrwale, społeczeństwem wolnym i szlachetnym, które opisywał tak szczegółowo w swojej nauce.

Jeszcze raz dziękuję za zaszczyt otrzymania Nagrody Odwaga i Wiarygodność. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w Polsce.”

George Weigel