Jarosław Marek Rymkiewicz

Jarosław Marek
Rymkiewicz

Poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz otrzymał podczas Kongresu Polska Wielki Projekt Nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Nagrodę wręczył Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

– Jestem w niełatwej sytuacji, bo za chwilę będzie wygłoszona laudacja. Ale są ludzie, którzy chcą pisać i piszą, chociaż wychodzi to nie najlepiej… Są tacy, którzy piszą i to jest, jak to się mówi, drukowalne. Są tacy, którzy piszą dobrze, bardzo dobrze, są wybitni w tej dziedzinie. Wreszcie są tacy, ale to już bardzo rzadkie, którzy pisząc, tworzą mit. To jest, można powiedzieć, najwyższy stopień twórczości i literatury. Ten mit może być budowany na różne sposoby – jeśli chodzi o pana Jarosława Marka Rymkiewicza, to jest to mit odnoszący się do naszego narodu, mit szczególny i trudny. […] Czy to jest mit, który będzie prowadził nas ku przyszłości? To z całą pewnością twórczość i mit, które będą przyczyniać się do tego, by to pytanie: czy warto być Polakiem, stanie się pytaniem bogatszym i, co za tym idzie, bogatsza powinna być odpowiedź. Jarosław Marek Rymkiewicz przeszedł już do historii polskiej literatury, ale i do historii Polski. Do historii naszego narodu, do historii polskiego ducha, która się toczy, która ma w swych dziejach różnych wybitnych przedstawicieli, a która dzisiaj, w tym trudnym czasie, który nie sprzyja życiu duchowemu, odnalazła się w tym wszystkim, co tworzy i pisze nasz dzisiejszy laureat — mówił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Marek Rymkiewicz dziękował za wygłoszoną przez prof. Andrzeja Waśkę laudację, a następnie wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie.

– Dostałem w życiu wiele nagród – gdybym je zliczył, to sam bym się tym zadziwił. Ale ta nagroda, którą dziś odbieram, jest szczególna, różni się od wszystkich nagród, które dotychczas dostałem. Jest ich koroną i przez to jest dla mnie niezwykła. To jest nagroda im. Lecha Kaczyńskiego, związana jest z imieniem wielkiego prezydenta, ale także dlatego jest niezwykła, bo jej charakter jest inny, jej istota jest jakaś inna — mówił poeta.

Jarosław Marek Rymkiewicz urodził się 13 lipca 1935 roku w Warszawie. Profesor filologii, emerytowany pracownik Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, uczestniczący w działaniach Pracowni Literatury Romantyzmu, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Jest laureatem wielu istotnych nagród literackich. Spośród nich wypadałoby wymienić Nagrodę Fundacji im. Kościelskich (1967), Nagrodę im. Stanisława Vincenza (1984), nagrodę literacką im. Zygmunta Hertza paryskiej “Kultury” (1986) oraz Nagrodę Literacką Nike 2003 przyznaną za opublikowany rok wcześniej tom wierszy “Zachód słońca w Milanówku”.
Nagroda im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego została ustanowiona w 2011 roku. Jest przyznawana wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności naszego kraju.