Mariusz Adamiak Kongres Polska Wielki Projekt

Mariusz
Adamiak

dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP

Z polskim rynkiem kapitałowym związany niemal od początku jego reaktywacji po transformacji ustrojowej. Rozpoczął pracę w 1994 roku jako makler w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA., po czym od 1996 roku, przez 14 lat, zajmował się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Przez 7 lat był dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w Pioneer Investments, lidera polskiego rynku zarządzania aktywami. Pracował w zagranicznych oddziałach Pioneer Investments, w których zarządzał funduszami inwestującymi na rynkach wschodzących Europy, Azji i Afryki. W roku 2010 dołączył do PKO Banku Polskiego, gdzie pełni funkcję dyrektora Biura Strategii Rynkowych. Posiada licencje doradcze i certyfikaty analityczne, w tym międzynarodowe tytuły CFA i CIIA.

Uczestnik paneli:

2017: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową