Adam Adamski, Fundacja Polska Wielki Projekt

Adam
Adamski

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Politechnice Białostockiej. Posiada doskonały zmysł biznesowy, ma bogate doświadczenie zawodowe w informatyce, robotyzacji oraz marketingu. Wielokrotny ekspert projektów dotyczących aktywizacji rynku pracy w Polsce. Doświadczony we współpracy międzynarodowej komercyjnej oraz naukowo-badawczej. Opracowuje i realizuje strategie rozwojowe firm. Nadzoruje projekty związane z automatyką i robotyką takie jak : 

  •   „Triffid – produkt przyszłości Klastra Obróbki Metali (KKK) – synergia kooperacji w obszarze B+R”. 
  •   Asami – Sześcioosiowy kobot – wyposażony standardowo w chwytak, za pomocą którego przenosi drobne elementy lub podzespoły 

Łatwo nawiązuje i utrzymuje relacje, co pozwala na budowanie szerokiego grona współpracowników. Jest specjalistą z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

Szczęśliwy mąż i ojciec trójki synów 

Ekspert i współorganizator koncepcji projektu Dolina Rolnicza 4.0 

Prezes Zarządu Asami Sp. z o.o.
Prezes Zarządu SOSPC Sp. z o.o. 

Uczestnik paneli:

2019: Wyzwania dla rolnictwa: technologie, innowacje, jakość żywności i organizacja