Andrzej Lubbe

Lubbe
Andrzej

ekonomista

Profesor, doktor habilitowany, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor książek: “Imperium europejskie”, „Dominacja i współzależność”, „Imperium Europejskie? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej”.

Profesor Andrzej Lubbe gościł na Kongresie Polska Wielki Projekt w 2012 roku, z wykładem Kryzys światowy a kryzys euro. Podobne objawy różne przyczyny?

Uczestnik paneli:

2012: Kryzys, czyli nowe porządki w UE