Marek
Andrzejewski

prawnik

Specjalista prawa cywilnego a zwłaszcza prawa rodzinnego. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN. 

Redaktor naukowy czasopisma Acta Iuris Stetinensis. 

Przez 10 lat pracował jako wychowawca w domach dziecka i pisał projekty aktów prawnych dotyczących rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bada funkcjonowanie sądów rodzinnych by przyczynić się do uczynienia z nich instytucji bardziej przyjaznych.

Uczestnik paneli:

2015: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury